Sabtu, 26 September 2009

Renungan

Bismillahirrohmanirrohiem
Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 :
“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.
Kemudian Allah SWT juga Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 272 :
“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
Kami sebagai pengurus YPI Al-Umm menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Ibu ‘Aghniya’ Muslim yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam mengelola amanahnya, semoga kepercayaan tersebut tidak kami sia-siakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Akhirnya kepada Allah SWT kami mohon pertolongan dan kekuatan Iman serta Islam karena hanya dengan pertolongan-Nya kami beserta Bapak Ibu tetap dapat melaksanakan amanah-Nya demi ‘Izzul Islam wal Muslimin (Kemuliaan Islam dan kaum Muslimin) yang mana selama ini kaum muslimin terkenal lemah dalam hal ekonomi sehingga menghawatirkan tergelincir keimanannya apabila diiming imingi dana oleh pihak lain.
Hadaanallah wa iyyakum ajmain amien ...
Sumenep, 13 Maret 2008

Tidak ada komentar: